cercador


perera fina primerenca

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana, de forma arrodonida, carn blanca i pell verda-grogosa, amb una consistència forta, i gust dolç.

  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals de juny fins a mitjans de juliol.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).

pererea de la bona

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita, arrodonida, de carn blanca i pell verda amb galta groga, amb una consistència fluixa, i gust un poc àcid
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals de juny.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).

perera de la nau

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita, arrodonida, de carn beix clar i pell grogosa, amb una consistència forta i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al juny.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).