cercador


perera de sant martí

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana, allargada, de carn blanca i pell groga, amb una consistència fluixa, textura fina i gust dolç.
  • Fenologia:floreix al març i la fruita madura per Sant Martí (mitjans de juliol).
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Arbre fort, resistent .

pomera xeca

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana, planera, de carn beix i pell vermella, amb una consistència fluixa i de gust dolç. Cau de l’arbre quan madura.

  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura entre setembre i octubre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella). Necessita un poc més d’aigua que la perera.

pomera xiconi

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita, forma rodona, de carn beix i pell vermella, d’un color viu, amb una consistència forta i de gust dolç. Es conserva molt bé.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al setembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).