cercador


perera d'en mica

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, en forma de campana, de carn blanca i pell verda clara o grogosa tacada, amb una textura granulosa i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals d’agost.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Arbre fort, resistent .

perera de sant joan de na polida

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita, arrodonida, de carn blanca i pell groga-verda, amb una consistència mitjana i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a meitats de juny.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l'hivern.

perera fetel

Pyrus communis
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).