cercador


perera santa juanita

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana, forma rodona, pell verda i carn blanca, amb una consistència granulosa i gust mitjanament dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals de juny o principis de juliol.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Arbre fort, resistent .

pomera de randa

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita molt petita i arrodonida, de carn blanca i pell verda grogosa, amb una consistència forta i de gust dolç amb un toc àcid
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a l'inici de l’agost.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer o peu franc. Les patologies més freqüents són la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella). És un arbre petit, de port arbustiu.

ametler d'ametla rodona petita

Prunus dulcis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita, de forma rodona, semblant a una avellana, de pell de color marró-vermellós i carn blanca. És de consistència forta i gust dolç.
  • Fenologia:la fruita madura al mes d’agost.
  • Cultiu:reproducció per empelt de gemma (escudet, placa) o muda (corona, fenedura) damunt peu franc. És un arbre resistent, que accepta terres magres, però prefereix sòls calcaris ben drenats. Les malalties més freqüents són la gomosi i l’erugueta de l’ametler