cercador


perera grossa

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:pera grossa de forma irregular, pell groga amb puntejat marró i carn blanca i dolça.
  • Fenologia:la fruta madura a l'agost.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).

perera de Sant Llorenç

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana, forma arrodonida, de carn blanca-grogosa i pell groga-vermellosa, amb una textura fina i gust dolç.
  • Fenologia:floreix al març i la fruita madura a mitjans d’agost (per Sant Llorenç).
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Arbre fort, resistent.

pomera de sa senyora

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita arrodonida, de mida mitjana y pell vermellosa. La carn, dolça i blanca, té una textura fina.
  • Fenologia:la fruita, primerenca, madura a finals de juliol.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua) a l'hivern.