cercador


vimetera

Salix viminalis
  • Caracterí­stiques arbre:Arbust mediterrani de poca alçada, de branques joves allargades, llises i flexibles, anomenades vímets i emprades per a treballs de cistelleria. Es fa per valls i torrenteres, a les vores de corrents d’aigua.
  • Cultiu:Prefereix llocs humits. Se sol cultivar al voltant dels camps, vorejant les sèquies. Reproducció per estaca als mesos de desembre a febrer.

perera catalana

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita grossa i arrodonida, de carn blanca i pell grogosa-verdosa, amb una consistència fluixa, textura fina i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a mitjans o finals d’agost
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Arbre fort, resistent.

figuera de coll de dama negra

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita allargada d’uns 45 x 55-60 mm (amplada per llargària). Té la pell de color negre pruïnós amb clivelles longitudinals i és molt fàcil de pelar. La carn, molt preuada pel seu gust, tot i que verda és un poc àcida, és de color vermell intens i consistència tova. Es consumeix en fresc.
  • Fenologia:la fruita madura al mes de setembre, principis d’octubre
  • Cultiu:reproducció per estaca al mes de febrer. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris. És una varietat molt resistent al badament i a la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).