cercador


prunera de sant jaume

Prunus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana i forma lleugerament ovalada, amb un acanalament longitudinal, de carn groga-verdosa i pell morada, amb una consistència de la carn mitjana i de gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura la segona quinzena de juliol (Sant Jaume).
  • Cultiu:reproducció per empelt de pua al gener-febrer sobre peu franc. La patologia més freqüent és el corc de la pruna (Cydia funebrana).

prunera de sant joan

Prunus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida molt petita i forma rodona, de carn i pell de color groc, de consistència fluixa i gust dolç.

  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals de juny (per Sant Joan).
  • Cultiu:reproducció per empelt de pua al gener-febrer sobre peu de prunera o ametller agre. La patologia més freqüent és el corc de la pruna (Cydia funebrana).

perera de sant joan verda

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita o mitjana, arrodonida, amb el tronxo molt llarg, de carn blanca i pell verda, amb una consistència fluixa, textura fina i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura per Sant Joan (finals de juny).
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Arbre fort, resistent.