cercador


prunera de porc negre

Prunus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita i forma arrodonida, de carn groga i pell negra, amb una consistència de la carn fluixa i de gust dolç.

  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals de juliol.
  • Cultiu:reproducció per empelt de pua al gener-febrer sobre peu de prunera o ametller agre. La patologia més freqüent és el corc de la pruna (Cydia funebrana).

pomera dolça retxada

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana, rodona, de carn blanca i pell verda amb retxes vermelles, amb una textura fina i gust molt dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al mes d’agost.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).


pomera dolça vermella

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, un poc plana, de carn blanca i pell vermella, amb una consistència tova i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura de mitjans de setembre a octubre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).