cercador


Pomera dolça grossa

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, planera, de carn blanca i pell vermella, amb una consistència fluixa i gust dolç, amb un deixant àcid.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a principis de setembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).

pomera conco tolo

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana a grossa, allargada (tronxo allargat), de carn blanca i pell rallada vermella, amb una consistència mitjana i gust dolç. Es conserva molt bé.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al novembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).

albercoquer vermell d'ou

Prunus armeniaca
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita, rodona, de carn grogosa, i pell fina, groga amb una galta vermella, amb una consistència tova i gust dolç.

  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals de maig.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua) sobre preu de codonyer, a l’hivern, o d’escudet a l’estiu, sobre melicotoner, ametller, prunera o albercoquer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata). Arbre resistent i amb poques exigències de cultiu