pererea de la bona

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita, arrodonida, de carn blanca i pell verda amb galta groga, amb una consistència fluixa, i gust un poc àcid
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals de juny.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).