cercador


pomera dolça de nadal

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, rodona, de carn blanca i pell vermella, amb una consistència mitjanament tova i gust dolç, amb un punt àcid.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a mitjans-finals de desembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer o poma mançanilla. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).

perera sant joanico

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita, forma rodona, pell groga, amb una cara més vermellosa, i carn blanca, amb una consistència dura i gust molt dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals de juny.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Arbre fort, resistent.

estepa negra

Cistus monspeliensis
  • Caracterí­stiques arbre:Arbust mediterrani, de flors blanques i fulles de color verd fosc i llefiscoses que creix a la brolla d’estepes i brucs.
  • Cultiu:Prefereix terrenys silícics. Aguanta sequeres. Reproducció per llavor: recol•lecció de llavor als mesos de setembre i octubre i sembra entre març i abril. Floreix els mesos de març a maig.