cercador


pomera dolça plana

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, plana, de carn blanca i pell vermella, amb una consistència tova i gust dolç.

  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals de setembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).

pomera d’en kane

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, rodona, de carn blanca i pell vermella, amb una consistència fluixa i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals d’agost-setembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).

prunera de frare vermell

Prunus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita i forma allargada, de carn verdosa i pell vermella, d’un color viu, amb una consistència de la carn mitjana i de gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al juliol.
  • Cultiu:reproducció per empelt de pua al gener-febrer sobre peu de prunera o ametller agre. La patologia més freqüent és el corc de la pruna (Cydia funebrana).