cercador


pomera del ciri

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana, amb forma de cor, de carn beix i pell groga, amb una consistència forta i de gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a l’octubre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).

pomera del carà

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, rodona, de carn color beix i pell rosada, amb una consistència fluixa i gust poc dolç. Cau molt de l’abre
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al mes d’agost
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).

pomera fogassa

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, planera, de carn verdosa i pell de color verd-groc, amb una consistència forta i de gust àcid.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura als mesos de setembre i octubre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).