cercador


figuera de la reina

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita grossa, de forma arrodonida, color de pell negre i carn vermella. Té un gust dolç i consistència mitjanament tova.
  • Fenologia:la fruita madura al mes d’agost
  • Cultiu:reproducció per estaca al mes de febrer. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris. És una varietat resistent al badament.

figuera negreta o figa flor

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita petita i allargada, d’uns 35 x 45 mm (amplada x llargada). Té la pell de color morat rogenc i és molt fàcil de pelar. La seva carn, de gust molt dolç i consistència tova, és de color vermell clar ataronjat. Es pot consumir en fresc o en sec.
  • Fenologia: la fruita madura als mesos d’agost i setembre
  • Cultiu:reproducció per estaca al mes de febrer. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris. És una varietat resistent al badament.

melicotoner blanc de Menorca

Prunus persica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita arrodonida, de carn blanquinosa i pell blanca rosada, amb una consistència fluixa i de gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al juliol i a l’agost.
  • Cultiu:reproducció per empelt (escudet), a l’estiu (agost-setembre), sobre peu d’ametler. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) i el corc o carpocapsa (Cydia pomonella). Arbre de secà, molt sensible al vent.