cercador


figuera de la senyora

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita mitjana, de forma arrodonida, pell prima de color verd-lilós i carn rogenca. Té un gust molt dolç i consistència tova.
  • Fenologia: la fruita madura a finals de setembre. Pot dur figues 2 mesos.
  • Cultiu:reproducció per estaca a l’hivern. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris.


figuera retxada

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita: fruita grossa, de forma un poc aixafada, pell gruixada verda amb franges grogues i carn rogenca. Té un gust molt dolç i consistència tova.
  • Fenologia:la fruita madura a principis d’agost.
  • Cultiu:reproducció per estaca a l’hivern. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris.

om

Ulmus minor
  • Caracterí­stiques arbre:Arbre eurosiberià caducifoli, típic de vegetació de ribera, de port alt i tronc robust. Necessita humitat. Té les fulles simples, alternes, punxegudes i asserrades.. Floreix als mesos de febrer, març o abril, i les seves flores estan agrupades en inflorescències de fins a 30 flors.
  • Cultiu:Reproducció per bordall els mesos de novembre a gener. Necessita humitat.