cercador


Aladern de fulla estreta

Phillyrea angustifolia
  • Caracterí­stiques arbre:Arbust mediterrani, petit i compacte, molt ramificat, amb les fulles molt estretes i allargades. Verd tot l’any, acompanya l’alzina, la màquia d’ullastre i olivella i les brolles. Es pot emprar en jardins secs, per fer tancaments.
  • Cultiu:És indiferent al tipus de sòl, però prefereix llocs secs i assolellats. Reproducció per llavor entre desembre i febrer. Floreix els mesos de març a maig.

ullastre

Olea europaea var. sylvestris
  • Caracterí­stiques arbre:Arbre mediterrani, verd tot l’any, que acompanya el llentiscle i margalló en les zones més càlides. Té fulles d'un verd grisenc per l'anvers, i quasi blanques pel revers, agrupades per parelles a sobre les tiges. De brancatge angulós i rígid, la seva llenya, de gran qualitat, s’empra, entre d’altres, per a la fabricació de les tradicionals barreres del camp menorquí.
  • Cultiu:Reproducció per llavor entre octubre i gener. Viu tant en substrat calcari com silícic. No tolera sòls massa compactes, pantanosos, ni salins. Aguanta fortes sequeres. Floreix els mesos d’abril i maig. Les patologies més freqüents que pot patir són: defoliació (Limantria sp.), perforadors (Cerambyx cerdo, Coraebus bifasciatus, Lymantria dispar, Tortyx viridiana), etc.

murtra

Myrtus communis
  • Caracterí­stiques arbre:Arbust mediterrani, aromàtic i verd tot l’any que es troba en màquia d’ullastre i olivella i en alzinar. Flors blanques i fruits, els murtons, aromàtics i comestibles. És molt decoratiu. Tant les fulles com els murtons tenen propietats diurètiques.
  • Cultiu:Requereix molta humitat, mitja-ombra. Reproducció per llavor entre desembre i febrer. Floreix els mesos de maig a juliol.