perera de la nau

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita, arrodonida, de carn beix clar i pell grogosa, amb una consistència forta i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al juny.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).