cercador


figuera de tres esplets

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de forma cònica esclafada, de mida petita: 40-45 x 35-40 mm (amplada x llargada). Té la pell molt prima, de color morat negre, amb clivelles longitudinals escasses, i és difícil de pelar. La seva carn, poc saborosa i de consistència tova, és rosada. S’empra per a consum de bestiar porcí.

  • Fenologia:la fruita madura a mitjans d’agost-setembre.
  • Cultiu:reproducció per estaca al mes de febrer. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris. És una varietat molt resistent al badament.


figuera de la roca

Ficus Carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de forma cònica, ovada, de mida petita: 37 x 37 mm (amplada x llargada). Té la pell de color verd morat, amb petits punts clars i clivelles longitudinals escasses. Mitjana facilitat de pelada. La seva carn, de gust excel•lent i de consistència tova, és de color vermell fosc. S’empra per al consum humà, tant fresca com seca.
  • Fenologia: la fruita madura al mes de setembre i fins mitjans d’octubre.
  • Cultiu:reproducció per estaca al mes de febrer. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris. És una varietat molt resistent al badament i a la mosca de la fruita Ceratitis capitata.

melicotoner groc de Menorca

Prunus persica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita arrodonida, de carn de color grogós i pell grogosa vermellosa, amb una consistència forta i de gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al juliol-agost.
  • Cultiu:reproducció per empelt (d'escudet), a l’estiu (agost-setembre). La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Arbre de secà, molt sensible al vent.