cercador


alzina

Quercus ilex ilex
  • Caracterí­stiques arbre:Arbre mediterrani, tant de substrat calcari com silícic. No tolera sòls massa compactes, pantanosos, ni salins. Aguanta fortes sequeres. Presenta una alçada de fins a 20 metres, i tronc robust. Té la fulla allargada, verd fosc per l'anvers i amb molts de nervis (més de 8 parells) al revers.
  • Cultiu:Reproducció per llavor, els mesos de novembre-gener. Els plançons requereixen protecció de l’ombra. Sistema radical molt potent.

mata

Pistacia lentiscus
  • Caracterí­stiques arbre:Arbust o arbre baix mediterrani, de fulles perennes, que s’estén per matolls i boscos aclarits. Flors porpra intens, mancades de corol•la; fruit de forma arrodonida, vermell i després negre. Podat, pot servir en jardineria per fer para-sols.
  • Cultiu:Reproducció per llavor entre desembre i febrer. Floreix els mesos de març a maig.

caquier de punta

Diospyros kaki
  • Caracteri­stiques fruita:fruita arrodonida, de color de pell vermell ataronjat. La carn, de color taronja, té una consistència fluixa i gust dolç. Es diferencia del caqui tomàtiga per la seva forma, més punxeguda.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a l’octubre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (escudet) al setembre. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).