cercador


perera bon cristià

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida molt grossa, arrodonida, de carn blanca i pell groga, amb una consistència forta, textura granulosa, i gust fort.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al setembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).

perera Espineta

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana, rodona, amb el tronxo petit i gruixat, de carn blanca i pell groga llisa, amb una consistència fluixa, i gust molt dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura entre mitjans i finals d’agost.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).

perera cuixa de dona

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, de forma irregular, de carn blanca i pell groga, amb una consistència normal, i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al setembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).