cercador


estepa crespa

Cistus monspeliensis
  • Caracterí­stiques arbre:Arbust mediterrani no massa gran, d’escorça terrós-rogenca, escamosa i branques prostrades. Les fulles són de color verd fosc, aspecte rugós i presenten pèls i glàndules en la seva superfície. Les flors són de color rosat, molt vistoses. Viu en brolles d’estepes i brucs.
  • Cultiu:Sòl silícics. Reproducció per llavor: recol•lecció llavor als mesos de setembre i octubre i sembra entre març i abril. Floreix els mesos de març a maig.

caquier tomàtiga

Diospyros kaki
  • Caracteri­stiques fruita:fruita arrodonida, de color de pell vermell ataronjat. La carn, de color taronja, té una consistència fluixa i gust dolç. Es diferencia del caqui de punta per la seva forma, més aplanada.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a l’octubre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (escudet) al setembre. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).

cirerer de Menorca

Prunus avium
  • Caracteri­stiques fruita:fruita petita, arrodonida, de color vermell. La carn, de color vermellós, té una consistencia mitjanament fluixa i gust dolç.
  • Fenologia:als mesos de març i abril. La fruita madura al maig o juny.
  • Cultiu:reproducció per bordall als mesos d’hivern. Requereix terres fresques i fondes.