cercador


magraner d'obac

Punica granatum
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, de forma arrodonida, pell groga vermellosa, grans de color vermell apagat, consistència forta i gust dolç.
  • Fenologia:Floreix a la primavera i la fruita madura al setembre o a inicis d’octubre.
  • Cultiu:Reproducció per estaca. És un arbre de secà, molt resistent.

magraner dolç

Punica granatum
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, de forma arrodonida, pell groga vermellosa, grans de color vermell apagat, consistència forta i gust molt dolç.
  • Fenologia:Floreix a la primavera i la fruita madura a mitjans o finals d’octubre.
  • Cultiu:Reproducció per estaca. És un arbre de secà, molt resistent.

pomera d'en marc

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana, rodona, de carn color beix i pell verd-groga, amb una consistència fluixa i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals d’agost.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).