ullastre

Olea europaea var. sylvestris
  • Caracterí­stiques arbre:Arbre mediterrani, verd tot l’any, que acompanya el llentiscle i margalló en les zones més càlides. Té fulles d'un verd grisenc per l'anvers, i quasi blanques pel revers, agrupades per parelles a sobre les tiges. De brancatge angulós i rígid, la seva llenya, de gran qualitat, s’empra, entre d’altres, per a la fabricació de les tradicionals barreres del camp menorquí.
  • Cultiu:Reproducció per llavor entre octubre i gener. Viu tant en substrat calcari com silícic. No tolera sòls massa compactes, pantanosos, ni salins. Aguanta fortes sequeres. Floreix els mesos d’abril i maig. Les patologies més freqüents que pot patir són: defoliació (Limantria sp.), perforadors (Cerambyx cerdo, Coraebus bifasciatus, Lymantria dispar, Tortyx viridiana), etc.