cercador


Perera albergínia

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, de forma allargada (d’aquí ve el nom), carn blanca i pell de color verd clar, de consistència fluixa i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al juliol
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).

figuera oriola

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita mitjana, de forma un poc aixafada, pell morada i verda i carn de color vermell intens. Té una consistència tova i un gust dolç intens.
  • Fenologia:la fruita madura la segona quinzena d’agost-primera setmana de setembre.
  • Cultiu:reproducció per estaca al mes de febrer. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris

perera marquesa

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana, de forma rodona i tronxo curt, de carn blanca i pell groga pigada, amb una consistència fina, i gust dolç.

  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals d'agost, principis de setembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).