què feim?

“Arbres d’Algendar” és una iniciativa de Càritas Diocesana de Menorca que té per objectiu la inserció socio-laboral de persones en risc d'exclusió social mitjançant la recuperació i cultiu d’arbres fruiters de varietats tradicionals de Menorca, que en el transcurs dels darrers anys ha patit un clar retrocés en detriment de varietats foranies. “Arbres d’Algendar” neix com una recuperació d’aquesta agrocultura específica de la nostra illa.

Per aquest motiu Càritas Diocesana de Menorca ha creat el viver ''Arbres d’Algendar” que produeix aquests fruiters, a més d’espècies forestals produïdes amb llavors recollides a Menorca. Tota la producció és ecològica -Càritas és soci de l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca i membre del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica – i sota estrictes controls de qualitat.

notícies

Horari de venda directa

  • 05-07-2017
  • Per visitar el nostre viver a Sant Antoni de S'Aranjassa, contacti amb nosaltres abans per ...

Restaurat el sistema hidràulic de s'Aranjassa

  • 05-08-2014
  • L'equip d'Arbres d'Algendar, amb el cofinançament del Programa LEADER, ha dut a terme la ...

Què podem fer?

  • 10-10-2011
  • Què podem fer noltros, com a consumidors? - Una de les causes principals de la desaparició de ...

Regala arbres fruiters

  • 15-12-2010
  • Els oferim una nova idea de regal: arbres fruiters de varietats locals de Menorca. Són ...