cercador


camamil•la de Menorca

Santolina magonica
  • Caracterí­stiques arbre:Arbust mediterrani, de color gris, amb les fulles completament dividides en lòbuls lineals. És una planta amb una forta aroma, abundant en zones litorals rocoses. Les inflorescències són petits capítols de color groc. Té propietats medicinals, per millorar els processos digestius. Endèmica de les illes Balears.
  • Cultiu:Indiferent al tipus de sòl, però prefereix llocs secs i assolellats. Reproducció per esqueix als mesos d’octubre i novembre. Floreix els mesos d’abril a juny.


desmai de Menorca

Salix babylonica
  • Caracterí­stiques arbre:Arbre de fins a 15 metres d’alçada, de branques primes, flexibles i penjants, sovint allargades fins a terra, i de fulles estretament lanceolades. És originari d’Àsia.
  • Cultiu:Prefereix llocs humits. Reproducció per esqueixos als mesos de novembre a febrer. Floreix els mesos d’abril i maig.

prunera de frare verd

Prunus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita i forma allargada, de carn groc-verdosa i pell verda, amb una consistència de la carn mitjana i de gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura la primera quinzena d’agost.
  • Cultiu:reproducció per empelt de pua al gener-febrer sobre peu de prunera o ametller agre. La patologia més freqüent és el corc de la pruna (Cydia funebrana).