cercador


pomera del bon jesús vermella

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, rodona, de carn beix i pell vermell apagat, amb una consistència mitjana i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al novembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).


pomera del bon jesús

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, rodona, de carn blanca i pell verda, amb una consistència forta i gust dolç amb un toc àcid.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a mitjans o finals de novembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).


pomera bepa

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita, planera, de carn beix i pell groga, amb una consistència forta i poc dolça.

  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura al setembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).