cercador


figuera paretjal

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de forma esfèrica, d’uns 45-50 x 45-50 mm (amplada x llargada). Té la pell de color morat verdós, amb clivelles longitudinals gruixades, i és difícil de pelar. La seva carn, molt preuada, de gust molt dolç i consistència tova, és de color vermell clar. Es pot consumir en fresc o en sec (pa de figa).
  • Fenologia:la fruita madura als mesos d’agost i setembre.
  • Cultiu:reproducció per estaca al mes de febrer. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris. És una varietat susceptible al badament.


figuera martinenca

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de forma abaldufada, cònica, de mida mitjana: 45-48 x 45 mm (amplada x llargada). Té la pell de color negre, amb clivelles longitudinals escasses o reticulars, i és més o menys fàcil de pelar. La seva carn, molt preuada, de gust molt dolç, tot que un poc picant si no és prou madura, i consistència tova, és de color vermell. S’empra tant per a consum humà com per al bestiar, en fresc.
  • Fenologia:la fruita madura als mesos de setembre i d’octubre.
  • Cultiu:reproducció per estaca al mes de febrer. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris. És una varietat que presenta resistència mitjana al badament i susceptible a la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).


figuera francesa

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de forma abaldufada, de mida petita: 37 x 37 mm (amplada x llargada). Té la pell de color verd, amb clivells reticulars molt densos, i és difícil de pelar. La seva carn, poc saborosa i de consistència tova, és vermella. S’empra per consum de bestiar i seques.
  • Fenologia:la fruita madura a mitjans d’agost-setembre.
  • Cultiu:reproducció per estaca al mes de febrer. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris.