prunera de sant joan

Prunus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida molt petita i forma rodona, de carn i pell de color groc, de consistència fluixa i gust dolç.

  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals de juny (per Sant Joan).
  • Cultiu:reproducció per empelt de pua al gener-febrer sobre peu de prunera o ametller agre. La patologia més freqüent és el corc de la pruna (Cydia funebrana).