prunera de sant jaume

Prunus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana i forma lleugerament ovalada, amb un acanalament longitudinal, de carn groga-verdosa i pell morada, amb una consistència de la carn mitjana i de gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura la segona quinzena de juliol (Sant Jaume).
  • Cultiu:reproducció per empelt de pua al gener-febrer sobre peu franc. La patologia més freqüent és el corc de la pruna (Cydia funebrana).