pomera dolça de nadal

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, rodona, de carn blanca i pell vermella, amb una consistència mitjanament tova i gust dolç, amb un punt àcid.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a mitjans-finals de desembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre peu de codonyer o poma mançanilla. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).