melicotoner de punta

Prunus persica
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua) sobre preu de codonyer, a l’hivern, o d’escudet a l’estiu, sobre melicotoner. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella)