perera d’hivern

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, rodona, de carn beix clar i pell verda, amb una consistència forta, i gust dolç.

  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a l’octubre-novembre
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata