melicotó vermell de Menorca

Prunus persica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, rodona, de carn blanca i pell vermella-grogosa, amb una consistència fluixa i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals d’agost, principis de setembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua) sobre preu de codonyer, a l’hivern, o d’escudet a l’estiu, sobre melicotoner. La patologia més freqüent és la mosca (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella)