perera de sant pere

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, arrodonida, de carn blanca beix i pell verda, amb una consistència fluixa i gust dolç. No es conserva tan bé com altres varietats.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura per Sant Pere (finals de juny).
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Arbre fort, resistent.