perera fina

Pyrus communis
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, arrodonida però lleugerament allargada, de carn blanca beix clar i pell verda clara o grogosa tacada, amb una consistència fluixa, textura fina i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals de juliol-agost
  • Cultiu:reproducció per empelt (de pua), a l’hivern, sobre preu de codonyer. La patologia més freqüent és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Arbre fort, resistent .