prunera clàudia

Prunus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana i forma arrodonida, de carn i pell grogues, amb una consistència de la carn fluixa i de gust dolç.

  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a finals d’agost.
  • Cultiu:reproducció per empelt de pua al gener-febrer sobre peu de prunera o ametller agre. La patologia més freqüent és el corc de la pruna (Cydia funebrana).