Aladern de fulla estreta

Phillyrea angustifolia
  • Caracterí­stiques arbre:Arbust mediterrani, petit i compacte, molt ramificat, amb les fulles molt estretes i allargades. Verd tot l’any, acompanya l’alzina, la màquia d’ullastre i olivella i les brolles. Es pot emprar en jardins secs, per fer tancaments.
  • Cultiu:És indiferent al tipus de sòl, però prefereix llocs secs i assolellats. Reproducció per llavor entre desembre i febrer. Floreix els mesos de març a maig.