figuera de coll de dama blanca

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita allargada d’uns 40 x 50 mm (amplada per llargària). Té la pell de color verd groguenc, amb clivelles longitudinals escasses i és molt fàcil de pelar. La carn, molt preuada pel seu gust, és de color vermell intens i consistència tova. Es consumeix en fresc.
  • Fenologia:la fruita madura al mes de setembre
  • Cultiu:reproducció per estaca al mes de febrer. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris. És una varietat molt resistent al badament i a la mosca de la fruita (Ceratitis capitata).