figuera carabasseta

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana, amb forma arrodonida. Té la pell de color verd groguenc, amb clivelles longitudinals. La carn, de gust dolç, és de color vermell i consistència tova. Es consumeix en fresc.
  • Fenologia:la fruita madura al mes d’agost.
  • Cultiu:reproducció per estaca al mes de febrer. És un fruiter mediterrani de secà, però per al cultiu comercial necessita entre 600 i 700 mm d’aigua anuals. Accepta qualsevol tipus de sòl, excepte pantanosos o embassats, però prefereix sòls profunds rics en nutrients, permeables i calcaris.