pomera d'en kane retxada

Malus domestica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida grossa, rodona, de carn blanca i pell vermella amb franges grogoses, amb una consistència fluixa i gust dolç.
  • Fenologia:floreix a la primavera i la fruita madura a les acaballes d’agost o inicis de setembre.
  • Cultiu:reproducció per empelt sobre peu de codonyer o peu franc. La patologia més freqüents és la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) i el corc (Cydia pomonella).