figuera blanqueta

Ficus carica
  • Caracteri­stiques fruita:en construcció
  • Fenologia:en construcció
  • Cultiu:en construcció