alzina

Quercus ilex ilex
  • Caracterí­stiques arbre:Arbre mediterrani, tant de substrat calcari com silícic. No tolera sòls massa compactes, pantanosos, ni salins. Aguanta fortes sequeres. Presenta una alçada de fins a 20 metres, i tronc robust. Té la fulla allargada, verd fosc per l'anvers i amb molts de nervis (més de 8 parells) al revers.
  • Cultiu:Reproducció per llavor, els mesos de novembre-gener. Els plançons requereixen protecció de l’ombra. Sistema radical molt potent.