Olivera de Menorca

Olea europaea
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida mitjana-petita, ovalada, de pell negra amb lenticel·les i carn negra. És de consistència mitjana i gust àcid. S’emprava, especialment, per fer-ne oli.
  • Fenologia:La fruita madura cap a mitjan tardor i hivern.
  • Cultiu:reproducció per empelt de muda (corona, fenedura) damunt ullastre. És un arbre molt rústic, resistent a la sequera. Requereix sòls amb bon drenatge. La malaltia més freqüent és la mosca de l’oliva (Dalus oleae)