Nisprer de Menorca

Eriobotrya japonica
  • Caracteri­stiques fruita:fruita de mida petita, ovalada,de pell taronja i carn blanca ataronjada. És de consistència mitjana i gust dolç.
  • Fenologia:la fruita madura a les darreries de maig-inicis de juny.
  • Cultiu:reproducció per empelt de gemma (escudet, placa, estella) o muda (corona, fenedura) damunt peu franc o codonyer. És un arbre sensible al vent i a la salinitat. Requereix sòls amb bon drenatge. En sòls calcaris, és sensible a la clorosi. Sensible a l’asfíxia radicular. Les malalties més freqüents són la mosca de la fruita i el motejat.